Αρχική

Το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών (ΕΚΔΠ) είναι αστική μη-κερδοσκοπική οργάνωση με καθαρά επιστημονικό σκοπό. Η λειτουργία του βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών του. Είναι ο υπεύθυνος φορέας για τις δακτυλιώσεις πουλιών στην Ελλάδα, αλλά τα μέλη του ασχολούνται και με κάθε άλλο τομέα της ορνιθολογίας σε ερευνητικό ή πρακτικό επίπεδο (καταμετρήσεις πληθυσμών, οικολογία των ειδών, μετανάστευση, αναπαραγωγική βιολογία κ.ά.). Σημαντική είναι επίσης η συνεισφορά συνεργαζόμενων ξένων επιστημόνων που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Το ΕΚΔΠ συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα κέντρα δακτυλίωσης σε όλο τον κόσμο, καθώς επίσης και με το Ζωολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου ο τίτλος αναγράφεται στα δαχτυλίδια. Συνεργάζεται επίσης με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τοπικές δασικές αρχές κ.ά.) και μη κρατικούς φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις κ.ά.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπροσωπεί τη χώρα μας στο EURING (European Union for Bird Ringing), τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Συντονισμού Δακτυλιώσεων, που εδρεύει στην Ολλανδία.

ringing; greece
Δακτυλίωση Μικροπουλάδας (Porzana parva)